۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
ENGLISH
پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان جنوبی
صفحه اصلی
فرمانداران

فرماندار شهرستان بیرجند


نام ونام خانوادگی : علی ناصری

آدرس: بیرجند - خیابان شهید مرتضی مطهری

تلفن : 6 -05632211051 دورنگار : 32223744

وب سایت : www.sk_birjand.ir

 

 

فرماندار شهرستان قاینات

 

نام ونام خانوادگی : محمد کریمی

آدرس : قاین - خیابان شهید رجایی - جنب باغ ملی
 
تلفن : 05632522005 دورنگار: 05632523320
 
وب سایت : www.sk_ghaen.ir
 
 

 

فرماندار شهرستان نهبندان

 

نام ونام خانوادگی : مجید بیکی

آدرس : نهبندان - خیابان شهید رجایی 

تلفن : 14-05632622113 - دورنگار : 05632622115
 
وب سایت : www.sk_nehbandan.ir