۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ اسفند
English
صفحه اصلی
1399/10/18 با هدف بررسی اقدامات صورت گرفته مسکن روستایی، شهری و اقدام ملی مسکن، جلسه "کمیته راهبری مسکن" شهرستان نهبندان برگزار گردید.
با هدف بررسی اقدامات صورت گرفته مسکن روستایی، شهری و اقدام ملی مسکن، جلسه "کمیته راهبری مسکن" شهرستان نهبندان برگزار گردید.
⭕️ با هدف بررسی اقدامات صورت گرفته مسکن روستایی، شهری و اقدام ملی مسکن، جلسه "کمیته راهبری مسکن" شهرستان نهبندان برگزار گردید.
 
🔻 به گزارش روابط عمومی فرمانداری؛ «مجید بیکی» فرماندار شهرستان نهبندان در جلسه کمیته راهبری مسکن شهرستان اظهار نمود: زیرساخت های مسکن روستایی و شهری در اولویت دستگاه های متولی قرار گیرد و مدیران نسبت به تعهدشان عمل کنند تا هرچه سریعتر زیر ساخت های پروژه مسکن روستایی تأمین شود.

🔹 وی افزود: ضروری است که مدیران شهرستان همکاری لازم را در سرعت بخشیدن شروع به کار هرچه سریعتر اقدام ملی مسکن اقدام کنند و در پاسخگویی به استعلامات تسریع نمایند.

🔸 وی در پایان گفت: در تکمیل پرونده متقاضیان، به دهیاران و شوراهای روستاها اطلاع رسانی شود تا در این خصوص همکاری و نسبت به تکمیل آن ها هرچه سریعتر اقدام شود.