۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ مرداد
English
صفحه اصلی
1399/03/26 جلسه آسیب های اجتماعی متاثر از کرونا
جلسه آسیب های اجتماعی متاثر از کرونا
جلسه آسیب های اجتماعی متاثر از کرونا (علی الخصوص عوامل روانی ایجاد شده در جامعه و راهکارهای پیش رو به ریاست ارشادی معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرماندار در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.