۱۴۰۱ سه شنبه ۱۲ مهر
ENGLISH
پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان جنوبی
صفحه اصلی
شماره تماس كاركنان

فهرست تلفن های داخلی و مستقیم ساختمان استانداری (داخلی+ 32386)

نام دفتر

تلفن

نام دفتر

تلفن

نام دفتر

تلفن

نام دفتر

تلفن

نام دفتر

تلفن

نام دفتر

تلفن

نام دفتر

تلفن

نام دفتر

تلفن

*دفتر استاندار*

500

*امور بانوان*

541

*معاونت توسعه منابع*

101

*اداره پشتیبانی*

 

*دفتر اقتصادی*

624

*دفتر اجتماعی*

323

*دفتر روستایی*

240

آبدارخانه  ط 1- س1

185

بیدختی

501

دفتر- خ .بنیابادی

541

دفتر

102

خ. مرادی

145

دفتر- کریم پور

611

مدیرکل

322

دفتر- سزاوار

240

آبدارخانه ط 2- س1

251

نوروزپور

502

مدیرکل

542

بشیری

103

مهدوی

171

مدیرکل

612

شیخ زاده

323

آهنی

241

آبدارخانه ط 3-س1

374

قربانی

504

خ .ایران منش

543

راننده

107

نمکین

175

معاون- صادقی

614

ثقفی

368

رحمانی

242

آبدارخانه ط 4-س1

461

بیکی

505

خ .بهلگردی

547

*مدیرکل اداری*

142

امیری-کارپرداز

176

خ .صادقیان

617

خ .قلاسی

328

خ .قاسمی

244

 

 

ضرغامی

500

خ .فولادی

549

دفتر

142

دهشیبی

177

نیک شعار

618

خ .روحبخش

351

مدیرکل

245

آبدارخانه ط 0- س2

330

خ .زارعی -مشاور

288

 

 

مدیرکل

141

دلپسند

188

قاسمی

619

خ.میابادی

329

اتاق امریه

263

آبدارخانه ط 1-س2

331

*حراست*

430

*هسته گزینش*

 

*امور مالی*

 

*دفتر نوسازی*

631

کارشناس

620

خ .بهدانی

369

کاووسی

231

آبدارخانه ط 2-س2

332

دفتر- میغانی

431

عربی

552

دلپسند

140

مرشد زاده

631

خ .قنبری

621

خ .شریفی

370

ملکی

238

آبدارخانه ط 2-س2

332

دهشیبی

432

خ .ملایی

553

خ. علیزاده

146

مدیرکل

632

مومن

623

خسروی

371

خ.آرامجو

 

 

 

معزی فر

434

کارشناس

554

بهدانی

147

کارشناس

633

خ .معصومی

625

*دفتر اتباع*

731

*دفتر فنی*

286

 

 

حسن پور

435

خ .مقصودی

551

کمیلی

148

تفتیان

636

الهی

628

مدیرکل

730

دفتر

286

 

 

خ.شبان

438

*روابط عمومی*

420

خ . احمدپور

149

خ .حاتمیان

637

*معاونت سیاسی*

303

دفتر- زارع

731

شجاعی

252

 

 

حاجی پور

439

ملکی فر

420

خ .نیک بین

150

حاجی آبادی

639

امیری راد

303

پیشکار

732

ظهوری

227

 

 

حدادی

442

عباسپور،اکبری

258

بیجاری

151

خ .رزاقی

640

دزگی

305

رمضانی

733

ناصری

221

 

 

محسنی

443

امیرآبادی زاده

421

خ .احمدی

152

کارشناس

643

*دفتر سیاسی*

320

افتاده

734

نوروزی

219

 

 

خ .عرب

444

خ .بهروزی

422

دیوان محاسبات

153

خ.نخعی

634

غلامی

320

عرب

735

مدیرکل

216

 

 

خ .سروری

436

مدیرکل

426

*امور اداری *

 

*دبیرخانه مرکزی*

 

مدیر کل

321

خ .مولایی.دبیرخانه

736

داوودی

215

 

 

کارشناس

437

 

 

هاشمی

157

خلیلی فر

191

نیک سالار

350

اردوگاه

739

کارشناس

214

 

 

خ .رضایی

449

 

 

علی آبادی

159

خ .نخعی نژاد

190

حسینی

352

خ .عباسی

740

خ .سلیمی

212

 

 

*دفتر بازرسی*

521

*پدافند غیرعامل*

381

حسینی

160

خ .بشری

193

خ .امامی

360

خ .ضیاء

741

صباغ زاده

211

 

 

دفتر ترابی

521

قوامی

381

خ.خونسرد