۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير
English
صفحه اصلی
معاونت سياسي و اجتماعي

نام ونام خانوادگي

پست سازماني

تحصيلات

حسن ارشادي

معاون سياسي امنيتي و اجتماعي

فوق ليسانس علوم اجتماعي


شرح وظايف معاونت سياسي:
1- تامين و حفظ امنيت و استقرار نظم و آرامش در شهرستان و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اطلاعاتي و انتظامي و نظامي
2- بررسي و مطالعه پديده هاي فرهنگي و اجتماعي و آسيب پذيري هاي جامعه
3- برنامه ريزي و تلاش در جهت توسعه تشكل هاي غير دولتي و امور عامل المنفعه و ايجاد فضاي رواني سالم براي مردم و جمع آوري متكديان و معتادان و كودكان خياباني و آسيب ديدگان اجتماعي با همكاري دستگاه هاي مسئول
4- ارائه پيشنهادات لازم براي تغيير و اصلاح تقسيمات كشوري در محدوده شهرستان
5- شناسايي نقاط بحران خيز و افراد شرور و سابقه دار و اتخاذ تدابير پيشگيرانه در رابطه با آنها و نزاع هاي دسته جمعي
6- برنامه ريزي براي اوقات فراغت جوانان (اعم از دختران و پسران).
7- مراقبت دائم نسبت به رويدادهاي سياسي و فراهم كردن موجبات گسترش آزادي هاي سياسي و اجتماعي در چارچوب قانون اساسي و قوانين مربوط به فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي و اقليت هاي ديني شناخته شده و نظارت بر حسن انجام امور مذكور
8- زمينه سازي براي فعاليت مطلوب احزاب و تشكل هاي سياسي شهرستان و نظارت بر فعاليت آنها
9- گردآوري و تجزيه و تحليل رويدادهاي خبري و گزارشات سياسي، اجتماعي، امنيتي و انتظامي شهرستان و انعكاس به استانداري
10- برنامه ريزي و برگزاري انتخابات عمومي و نظارت بر اجراي ساير انتخاباتي كه به موجب قوانين و مقررات زير نظر استانداري يا فرمانداري ها برگزار مي شوند مطابق زمانبندي ابلاغي.
11- پيگيري اجراي دستورالعمل هاي امنيتي كه از سوي شوراي امنيت كشور و يا شوراي تأمين استان ابلاغ مي گردد توسط دستگاه هاي ذيربط
12- تلاش و برنامه ريزي در جهت تامين و افزايش سلامت و بهداشت جامعه و مردم و پيشگيري از بيماري هاي واگيردار
13- برنامه ريزي در جهت توسعه ورزش همگاني و فراهم نمودن امكانات ورزشي براي بانوان
14- برگزاري جلسات شوراي اداري شهرستان و ارسال مصوبات و پيگيري آنها.
15- پيگيري و اقدام در جهت انطباق وضعيت ادارات و نهادها با واحدهاي تقسيمات كشوري در شهرستان
16- برنامه ريزي و انجام نشست هاي نوبه اي و مستمر با نخبگان و شخصيت هاي ذينفوذ مذهبي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي به منظور آگاهي از ديدگاه هاي آنها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به شهرستان
17- پيگيري برگزاري همايش هاي علمي و اجتماعي مربوط به مسائل و مشكلات فرهنگي و اجتماعي و بزرگداشت نخبگان و مشاهير و يادواره‌ شهداء شهرستان
18- برنامه ريزي و هدايت اقدامات مربوط به كنترل قاچاق كالا، اسلحه و مواد مخدر در شهرستان
19- تلاش در جهت تحقق برنامه هاي سياسي، اجتماعي دولت و ارتقا مشاركت و حضور موثر مردم شهرستان در فعاليتهاي سياسي و اجتماعي
20- پيگيري در جهت استقرار واحدهاي انتظامي و پست هاي ايست و بازرسي موقت و دائم
21- ساماندهي امور اتباع بيگانه و تردد اتباع ايراني و بيگانه و بررسي مسائل امنيتي.
22- تكميل پرونده تشكل هاي صنفي و سياسي و پيگيري صدور مجوز مربوط به آنها و بررسي درخواست هاي اقشار و گروه ها در رابطه با برپايي اجتماعات و راهپيمايي ها مطابق دستورالعمل هاي قانوني23- انجام امور مربوط به اقدامات تردد، اشتغال و ازدواج اتباع بيگانه و ثبت و نگهداري اطلاعات آنها
24- هماهنگي با شهرستان‌هاي همجوار و برنامه‌ريزي در جهت مقابله با قاچاق كالا، اسلحه و مهمات و ديگر مسائل امنيتي و انتظامي
25- اتخاذ تدابير لازم با همكاري اعضا شوراي تامين شهرستان در هنگام بروز حوادث و بلاياي طبيعي و معضلات سياسي، امنيتي و اجتماعي
26- برنامه ريزي و حفاظت مستمر از اماكن و تاسيسات داراي طبقه بندي، بويژه نقاط و تاسيسات حساس و حياتي و نظارت دايمي و نظارت دايم بر حمل و استفاده از مواد ناريه
27- پيگيري و اجراي قوانين و مقررات كه در مورد ورود و خروج و اقامت و اشتغال اتباع بيگانه بر عهده دستگاه هاي مختلف نهاده شده است
28- برنامه ريزي براي اوقات فراغت جوانان (اعم از دختران و پسران) برنامه ريزي در جهت حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي با مشاركت ادارات ذيربط و مشاركتهاي
29- مطالعه و بررسي عوامل تهديد كننده امنيت و آرامش جامعه و ارائه طرح هاي لازم در اين زمينه
30- پيگيري ثبت و نگهداري امور سجلي و احوال چهارگانه (ولادت، فوت، ازدواج و طلاق) مردم شهرستان
دفاتر زير مجموعه معاونت سياسي:
1- دفتر امور سياسي و انتظامي :
شرح وظايف:

1- رسيدگي و پيگيري درخصوص امور سياسي و انتظامي شهرستان

2- جمع آوري، بررسي و ارسال اخبار شهرستان به استانداري

3- انجام امور مربوط به اتباع خارجي

4- دبيرخانه شوراي تأمين و كميته هاي زيرمجموعه آن

5- رسيدگي به امور صندوقهاي قرض الحسنه، هيأت هاي مذهبي، احزاب و گروههاي سياسي

6- تهيه و تدوين طرحهاي امنيتي

تشكيل كارگروهها و كميته هاي تخصصي شامل:

1- كميسيون امنيتي:

بررسي مسائل امنيتي شهرستان و ارائه طرحهاي كارشناسي جهت رفع مشكلات برابر قوانين و دستورالعملهاي مربوطه.2- كميسيون دانشجويي

ارتباط مستمر با دانشگاههاي شهرستان جهت رسيدگي به مسائل دانشجويي.

3- كميسيون مبارزه با مواد مخدر

رسيدگي و پيگيري موارد مربوط به كشفيات مواد مخدر، دستگيري معتادين و ارائه طرحهاي كارشناسي جهت پيشگيري از اعتياد (آموزش خانواده ها و.....) و راههاي مقابله با اعتياد.

كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

ارائه طرحهاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و نظارت بر استفاده از مواد سوختي و ارائه طرحهاي آموزشي براي اقشار مختلف در جهت آشنايي با مضرات كالاهاي قاچاق جهت جلوگيري از مصرف اين گونه كالاها.

4- كميسيون پيشگيري از سرقت

بررسي عوامل سرقت و ارائه طرحهاي كارشناسي جهت پيشگيري از سرقت در شهرستان.

5- كميسيون كارگري

بررسي مسائل كارگري شهرستان و رسيدگي به آن جهت پيشگيري از بروز هرگونه تنش در شركتها و كارخانجات شهرستان.

6-كميسيون اسلحه و مهمات

بررسي آمار اسلحه و مهمات غير مجاز در شهرستان و ارائه طرحهاي كارشناسي جهت شناسايي و كشف اين گونه سلاحها
2- دفتر امور اجتماعي :
شرح وظايف :
1-بررسي و شناسايي خصوصيات و نيازمنديهاي فرهنگي، اجتماعي، رفاهي و بهداشتي شهرستان.
-2 بررسي و مطالعه در زمينه مسائل، مشكلات و آسيب هاي اجتماعي در شهرستان و ارائه راهكارهاي مناسب.
-3 اقدام براي افزايش ميزان مشاركت مردم شهرستان در امور اجتماعي و كارهاي عام المنفعه.
-4 جمع آوري و تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز در زمينه شوراهاي اسلامي شهرستان و بررسي عملكرد آنها و ارسال گزارش آن به دفتر امور
اجتماعي و شوراهاي استانداري.
-5 تدوين برنامه ها و انجام اقدامات لازم براي ارتقاء و بالندگي شوراهاي اسلامي شهر و روستا.
-6 تشكيل كميته نظارت بر مصوبات شوراهاي اسلامي و اقدام لازم در موعد مقرر در قانون.
-7 بررسي شكايات و اعتراضات از شوراهاي اسلامي و رسيدگي بر آنها مطابق قوانين و مقررات.
-8 تلاش در جهت اجراي سياستهاي اجتماعي دولت از طريق افزايش سازمانهاي مردم نهاد.
-9 نظارت بر عملكرد سازمانهاي مردم نهاد بر اساس مقررات مربوطه.
-10 هماهنگي و پيگيري جهت ساماندهي متكديان با واحدهاي ذيربط شهرستاني.
-11 پيگيري و هماهنگي جهت برگزاري مناسبتهاي ويژه سالانه، مثل دهه فجر، دفاع مقدس و... .
-12 تشكيل و برگزاري جلسات آموزش و توجيهي براي اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا.
-13 پيگيري و مكاتبه در خصوص امور مربوط به شوراهاي اسلامي شهر و روستا.
-14 اجراي سياستها و برنامه هاي تدوين شده دفتر امور اجتماعي و شوراهاي استانداري.
-15 تهيه، تدوين و ارائه گزارشات مورد درخواست دفتر امور اجتماعي و شوراهاي استانداري و مقامات ذي صلاح.
اسامي همكاران حوزه معاونت سياسي واجتماعي :
 
 

رديف

نام ونام خانوادگي

عنوان پست

شماره تلفن مستقيم

شماره تلفن داخلي

1

علي مظاهري فر

كارشناس مسئول امنيتي، انتظامي

05632623114

35

 
تاریخ به روز رسانی: 1398/09/02
تعداد بازدید: 12080
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal