۱۴۰۲ جمعه ۳۱ شهريور
English
صفحه اصلی
مشاهير و فرزانگان
- حسن بن عبدالرحمن:ابومحمد حسن بن عبدالرحمن فقيه شافعي ازجمله محدثين وفقهاي شافعي است كه ياقوت حموي دركتاب معجم البلدان ايشان رابه نيه نسبت داده است.
2- عبدالرحمن بن عبدا... : وي برادرزاده حسن بن عبدالرحمن است .همچنان كه ياقوت حموي مي گويد ((ازاين دوانديشمند نيهي (اهل نه)هيچ اثري جزءتنها نامي براوراق پراكنده تاريخ باقي نمانده است.
3- ابوبكرنيهي: ازبزرگان وفقهاي قرن چهارم (هـ ق)است.وي اصلش از((نه)) ودرسيستان اقامت مي كرد كه وفات وي حدودسال 400قمري بوده است.
4- نوابه خفي: نوابه خفي دختر ميرزامحمدخان ((نهي))شاعره اي توانا بود ودرشاعري خفي تخلص مي كرد ، پدرش محمدخان نهي از خوانين ((نه)) بود ،نوابه شاعري عارف بود كه قدم دروادي عرفان گذاشت وگويند به سيدمرتضي كه اهل رياضت وازولايت ((نه)) بود ارادت داشته ودرطريقه سلوك ازاو متابعت مي نموده است وديوان شعري ازاو باقي مانده كه مرحوم ميرزا محمدشهاب نهي كه ازشاعران هم عصراوبوده جمع آوري كرده است.وي درسال 1308 ق چشم ازجهان فروبست.(برگرفته ازكتاب نهبندان ديار خورشيد نوشته: حسن شباني )
5- محتاج نهي : ازفضلا وروضه خوانان وشاعران ((نه)) بوده كه دفتري به خط نستعليق ازوي به يادگار مانده كه قصايدي درمدح پيامبر(ص) واهل بيت (ع) سروده است.
6- شهاب الدين نهيي :ميرزا محمد ابراهيم مشهور به ميرزا شهاب اصلش از((نه))است دردارالحكومه اميرعلم خان حشمت الملك منشي ومستوفي بود ،مردي فاضل ،شاعر،نكته سنج وسخندان بوده عارف وشيفته عرفان ودرعلوم ادبي ورياضي استاد وحوزه تدريس داشته ،قصايد ،غزليات ،ترجيعات ومراثي بسيار دارد.
7- احمد علي شهابي نيهي متخلص به حريف :درسال 1293هـ ق درنهبندان متولد شده ، وي ديوان شهري دارد،دوران تحصيلات ابتدايي رادرنهبندان به پايان رسانيدوبراي تحصيلات بالاتر به دارالعلم مشهد رفت ودرعلوم وحكمت منطق نيزاستاد بود ودرسال 1355هـ ق چشم ازجهان فروبست.ودرزادگاهش مدفون گرديد.
8- سيدمحمدحسين كبريايي : ازسادات نهبندان است كه درسال 1263 هـ ش درخانواده اي اصيل ونجيب ديده به جهان گشود . شاعر،عارف وخوشنويس نهبنداني كه تحصيلات ابتدايي رادر(نه) گذراند،وپس ازرسيدن به سن رشد عازم مشهد گرديد،ودرحوزه علميه خراسان زبان وادبيات عرب ومباحثي ازعلوم معقول رافراگرفت. (برگرفته ازكتاب سيري درزندگي وآثار شاعر وعارف وخوشنويس نهبنداني سيدحسين كبريايي،نوشته حسين اكبري)
9- حاج شيخ جواد عارفي: مجتهد نام آور
10- حاج اسماعيل دهكي : استادعلوم ديني ومبارز معروف
11- دكتر نقيب نقوي:درسال 1332درنهبندان متولد ودرسال 1344به مشهد رفت ودوره هاي كارشناسي وكارسناسي ارشد ودكتري زبان وادبيات فارسي رادردانشگاه فردوسي به پايان رسانيد .
12- محمدعزيزي: درسال 1335 درعربخانه نهبندان متولد شد تحصيلات ابتدايي رادرزادگاهش وتحصيلات عالي در رشته ادبيات فارسي تامقطع دكتري درتهران به پايان رساند.ويبيش از25جلد كتاب وده ها مقاله درمجلات نگين،سروش ، و... به چاپ رسانده است.
تاریخ به روز رسانی: 1394/06/17
تعداد بازدید: 19978
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal