۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن
English
صفحه اصلی
معاونت سياسي و اجتماعي

نام ونام خانوادگي

پست سازماني

تحصيلات

حسن ارشادي

معاون سياسي امنيتي و اجتماعي

فوق ليسانس علوم اجتماعي


شرح وظايف معاونت سياسي:
1- تامين و حفظ امنيت و استقرار نظم و آرامش در شهرستان و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اطلاعاتي و انتظامي و نظامي
2- بررسي و مطالعه پديده هاي فرهنگي و اجتماعي و آسيب پذيري هاي جامعه
3- برنامه ريزي و تلاش در جهت توسعه تشكل هاي غير دولتي و امور عامل المنفعه و ايجاد فضاي رواني سالم براي مردم و جمع آوري متكديان و معتادان و كودكان خياباني و آسيب ديدگان اجتماعي با همكاري دستگاه هاي مسئول
4- ارائه پيشنهادات لازم براي تغيير و اصلاح تقسيمات كشوري در محدوده شهرستان
5- شناسايي نقاط بحران خيز و افراد شرور و سابقه دار و اتخاذ تدابير پيشگيرانه در رابطه با آنها و نزاع هاي دسته جمعي
6- برنامه ريزي براي اوقات فراغت جوانان (اعم از دختران و پسران).
7- مراقبت دائم نسبت به رويدادهاي سياسي و فراهم كردن موجبات گسترش آزادي هاي سياسي و اجتماعي در چارچوب قانون اساسي و قوانين مربوط به فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي و اقليت هاي ديني شناخته شده و نظارت بر حسن انجام امور مذكور
8- زمينه سازي براي فعاليت مطلوب احزاب و تشكل هاي سياسي شهرستان و نظارت بر فعاليت آنها
9- گردآوري و تجزيه و تحليل رويدادهاي خبري و گزارشات سياسي، اجتماعي، امنيتي و انتظامي شهرستان و انعكاس به استانداري
10- برنامه ريزي و برگزاري انتخابات عمومي و نظارت بر اجراي ساير انتخاباتي كه به موجب قوانين و مقررات زير نظر استانداري يا فرمانداري ها برگزار مي شوند مطابق زمانبندي ابلاغي.
11- پيگيري اجراي دستورالعمل هاي امنيتي كه از سوي شوراي امنيت كشور و يا شوراي تأمين استان ابلاغ مي گردد توسط دستگاه هاي ذيربط
12- تلاش و برنامه ريزي در جهت تامين و افزايش سلامت و بهداشت جامعه و مردم و پيشگيري از بيماري هاي واگيردار
13- برنامه ريزي در جهت توسعه ورزش همگاني و فراهم نمودن امكانات ورزشي براي بانوان
14- برگزاري جلسات شوراي اداري شهرستان و ارسال مصوبات و پيگيري آنها.
15- پيگيري و اقدام در جهت انطباق وضعيت ادارات و نهادها با واحدهاي تقسيمات كشوري در شهرستان
16- برنامه ريزي و انجام نشست هاي نوبه اي و مستمر با نخبگان و شخصيت هاي ذينفوذ مذهبي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي به منظور آگاهي از ديدگاه هاي آنها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به شهرستان
17- پيگيري برگزاري همايش هاي علمي و اجتماعي مربوط به مسائل و مشكلات فرهنگي و اجتماعي و بزرگداشت نخبگان و مشاهير و يادواره‌ شهداء شهرستان
18- برنامه ريزي و هدايت اقدامات مربوط به كنترل قاچاق كالا، اسلحه و مواد مخدر در شهرستان
19- تلاش در جهت تحقق برنامه هاي سياسي، اجتماعي دولت و ارتقا مشاركت و حضور موثر مردم شهرستان در فعاليتهاي سياسي و اجتماعي
20- پيگيري در جهت استقرار واحدهاي انتظامي و پست هاي ايست و بازرسي موقت و دائم
21- ساماندهي امور اتباع بيگانه و تردد اتباع ايراني و بيگانه و بررسي مسائل امنيتي.
22- تكميل پرونده تشكل هاي صنفي و سياسي و پيگيري صدور مجوز مربوط به آنها و بررسي درخواست هاي اقشار و گروه ها در رابطه با برپايي اجتماعات و راهپيمايي ها مطابق دستورالعمل هاي قانوني23- انجام امور مربوط به اقدامات تردد، اشتغال و ازدواج اتباع بيگانه و ثبت و نگهداري اطلاعات آنها
24- هماهنگي با شهرستان‌هاي همجوار و برنامه‌ريزي در جهت مقابله با قاچاق كالا، اسلحه و مهمات و ديگر مسائل امنيتي و انتظامي
25- اتخاذ تدابير لازم با همكاري اعضا شوراي تامين شهرستان در هنگام بروز حوادث و بلاياي طبيعي و معضلات سياسي، امنيتي و اجتماعي
26- برنامه ريزي و حفاظت مستمر از اماكن و تاسيسات داراي طبقه بندي، بويژه نقاط و تاسيسات حساس و حياتي و نظارت دايمي و نظارت دايم بر حمل و استفاده از مواد ناريه
27- پيگيري و اجراي قوانين و مقررات كه در مورد ورود و خروج و اقامت و اشتغال اتباع بيگانه بر عهده دستگاه هاي مختلف نهاده شده است
28- برنامه ريزي براي اوقات فراغت جوانان (اعم از دختران و پسران) برنامه ريزي در جهت حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي با مشاركت ادارات ذيربط و مشاركتهاي
29- مطالعه و بررسي عوامل تهديد كننده امنيت و آرامش جامعه و ارائه طرح هاي لازم در اين زمينه
30- پيگيري ثبت و نگهداري امور سجلي و احوال چهارگانه (ولادت، فوت، ازدواج و طلاق) مردم شهرستان
دفاتر زير مجموعه معاونت سياسي:
1- دفتر امور سياسي و انتظامي :
شرح وظايف:

1- رسيدگي و پيگيري درخصوص امور سياسي و انتظامي شهرستان

2- جمع آوري، بررسي و ارسال اخبار شهرستان به استانداري

3- انجام امور مربوط به اتباع خارجي

4- دبيرخانه شوراي تأمين و كميته هاي زيرمجموعه آن

5- رسيدگي به امور صندوقهاي قرض الحسنه، هيأت هاي مذهبي، احزاب و گروههاي سياسي

6- تهيه و تدوين طرحهاي امنيتي

تشكيل كارگروهها و كميته هاي تخصصي شامل:

1- كميسيون امنيتي:

بررسي مسائل امنيتي شهرستان و ارائه طرحهاي كارشناسي جهت رفع مشكلات برابر قوانين و دستورالعملهاي مربوطه.2- كميسيون دانشجويي

ارتباط مستمر با دانشگاههاي شهرستان جهت رسيدگي به مسائل دانشجويي.

3- كميسيون مبارزه با مواد مخدر

رسيدگي و پيگيري موارد مربوط به كشفيات مواد مخدر، دستگيري معتادين و ارائه طرحهاي كارشناسي جهت پيشگيري از اعتياد (آموزش خانواده ها و.....) و راههاي مقابله با اعتياد.

كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

ارائه طرحهاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و نظارت بر استفاده از مواد سوختي و ارائه طرحهاي آموزشي براي اقشار مختلف در جهت آشنايي با مضرات كالاهاي قاچاق جهت جلوگيري از مصرف اين گونه كالاها.

4- كميسيون پيشگيري از سرقت

بررسي عوامل سرقت و ارائه طرحهاي كارشناسي جهت پيشگيري از سرقت در شهرستان.

5- كميسيون كارگري

بررسي مسائل كارگري شهرستان و رسيدگي به آن جهت پيشگيري از بروز هرگونه تنش در شركتها و كارخانجات شهرستان.

6-كميسيون اسلحه و مهمات

بررسي آمار اسلحه و مهمات غير مجاز در شهرستان و ارائه طرحهاي كارشناسي جهت شناسايي و كشف اين گونه سلاحها
2- دفتر امور اجتماعي :
شرح وظايف :
1-بررسي و شناسايي خصوصيات و نيازمنديهاي فرهنگي، اجتماعي، رفاهي و بهداشتي شهرستان.
-2 بررسي و مطالعه در زمينه مسائل، مشكلات و آسيب هاي اجتماعي در شهرستان و ارائه راهكارهاي مناسب.
-3 اقدام براي افزايش ميزان مشاركت مردم شهرستان در امور اجتماعي و كارهاي عام المنفعه.
-4 جمع آوري و تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز در زمينه شوراهاي اسلامي شهرستان و بررسي عملكرد آنها و ارسال گزارش آن به دفتر امور
اجتماعي و شوراهاي استانداري.
-5 تدوين برنامه ها و انجام اقدامات لازم براي ارتقاء و بالندگي شوراهاي اسلامي شهر و روستا.
-6 تشكيل كميته نظارت بر مصوبات شوراهاي اسلامي و اقدام لازم در موعد مقرر در قانون.
-7 بررسي شكايات و اعتراضات از شوراهاي اسلامي و رسيدگي بر آنها مطابق قوانين و مقررات.
-8 تلاش در جهت اجراي سياستهاي اجتماعي دولت از طريق افزايش سازمانهاي مردم نهاد.
-9 نظارت بر عملكرد سازمانهاي مردم نهاد بر اساس مقررات مربوطه.
-10 هماهنگي و پيگيري جهت ساماندهي متكديان با واحدهاي ذيربط شهرستاني.
-11 پيگيري و هماهنگي جهت برگزاري مناسبتهاي ويژه سالانه، مثل دهه فجر، دفاع مقدس و... .
-12 تشكيل و برگزاري جلسات آموزش و توجيهي براي اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا.
-13 پيگيري و مكاتبه در خصوص امور مربوط به شوراهاي اسلامي شهر و روستا.
-14 اجراي سياستها و برنامه هاي تدوين شده دفتر امور اجتماعي و شوراهاي استانداري.
-15 تهيه، تدوين و ارائه گزارشات مورد درخواست دفتر امور اجتماعي و شوراهاي استانداري و مقامات ذي صلاح.
اسامي همكاران حوزه معاونت سياسي واجتماعي :
 
 

رديف

نام ونام خانوادگي

عنوان پست

شماره تلفن مستقيم

شماره تلفن داخلي

1

علي مظاهري فر

كارشناس مسئول امنيتي، انتظامي

05632623114

35

 
تاریخ به روز رسانی: 1398/09/02
تعداد بازدید: 10972
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal