۱۳۹۸ سه شنبه ۱۹ آذر
English
صفحه اصلی
1398/06/01 حضور بيكي فرماندار شهرستان نهبندان در مراسم باز سازي واقعه غدير
حضور بيكي فرماندار شهرستان نهبندان در مراسم باز سازي واقعه غدير
🔻 بيكي فرماندار شهرستان نهبندان، امام جمعه و جمعي از مسئولين شهرستان در مراسم باز سازي واقعه غدير در شهر شوسف حضور يافت