۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي
English
صفحه اصلی
1398/06/28 جلسه ي شوراي ترافيك شهرستان نهبندان تشكيل گرديد
جلسه ي شوراي ترافيك شهرستان نهبندان تشكيل گرديد
 با حضور بيكي فرماندار ، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي و مديران دستگاه هاي اجرايي  شهرستان نهبندان جلسه ي شوراي ترافيك شهرستان نهبندان تشكيل گرديد.
اين جلسه با توجه به آغاز فصل بازگشايي مدارس بنا به برنامه ريزي هرساله در ابتداي هر ماه به صورت مستمر برگزار ميشود.